Arheološka istraživanja


Arheološka istraživanja u sklopu projekta Late Bronze Age mortuary practices and society in southern Carpathian Basin (BAMPICa) provedena su u razdoblju od 9. do 22. listopada 2014. na tri položaja u Sotinu i na položaju Šanac u Opatovcu. Tijekom iskopavanja potvrđena su arheološka nalazišta zabilježena pri terenskim pregledima 2008., 2009. i 2014. godine.

U Sotinu, na položaju Trojstvo, zapadno od sela, bliže Vučedolu otkriveni su dijelovi sopotskog i badenskog naselja, te tragovi paljevinskih grobova Belegiš II kulture uništeni intenzivnom poljoprivrednom obradom tla.

U Sotinu, na položaju Trojstvo, zapadno od sela, bliže Vučedolu otkriveni su dijelovi sopotskog i badenskog naselja, te tragovi paljevinskih grobova Belegiš II kulture uništeni intenzivnom poljoprivrednom obradom tla.

U Sotinu, na položaju Fancage, u sjevernom dijelu današnjeg naselja, otkriveni su dijelovi srednjobrončanodobnog (Belegiš I) naselja te dijelovi kasnosrednjovjekovnog naselja.

U Sotinu, na položaju Fancage, u sjevernom dijelu današnjeg naselja, otkriveni su dijelovi srednjobrončanodobnog (Belegiš I) naselja te dijelovi kasnosrednjovjekovnog naselja.

U Sotinu, na položaju Plandište, na jugoistočnom rubu današnjeg naselja, istraženi su dijelovi sopotskog naselja i ostaci kasnosrednjovjekovnog naselja.

U Sotinu, na položaju Plandište, na jugoistočnom rubu današnjeg naselja, istraženi su dijelovi sopotskog naselja i ostaci kasnosrednjovjekovnog naselja.

U Opatovcu, na položaju Šanac pronađeni su dijelovi badenskog naselja te poluzemunica s kraja starijeg željeznog doba.

U Opatovcu, na položaju Šanac pronađeni su dijelovi badenskog naselja te poluzemunica s kraja starijeg željeznog doba.

Ova ciljana arheološka istraživanja ukazuju na nužnost sustavnih terenskih pregleda i daljnih provedbi probnih iskopavanja s ciljem sigurnih lociranja naselja i groblja iz pojedinih vremenskih razdoblja.