O projektu


Projekt Pogrebni običaji i društvo kasnog brončanog doba na jugu Karpatske kotline (UIP-11-2013-5327) je uspostavni istraživački projekt financiran je od strane Hrvatske zaklade za znanost. Ovim projektom planiraju se proširiti dosadašnje spoznaje o pogrebnim običajima i društvu kasnog brončanog doba u Karpatskoj kotlini usporednom arheološkom i antropološkom analizom. Tijekom projekta provest će se analiza grobova i priloga usporedno s analizom spaljenih ljudskih ostataka iz najmanje sedam grobalja kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj, datiranih između 13. i 9. st. pr. Kr. Provjeravat će se veze između ostataka pokojnika i materijalnih ostataka, što će omogućiti prepoznavanje pravilnosti i mogućih odstupanja povezanih s određenim spolom ili dobi. Primarni cilj je istražiti varijabilnost pogrebnih običaja koja se reflektira u načinu na koji je tretirano i sahranjeno tijelo pokojnika. Na široj razini, kombinirat će se podatci u istraživanju kasnobrončanodobnih društvenih identiteta na jugu Karpatske kotline. Drugi cilj je provjeriti tradicionalno utvrđene razlike između kulture polja sa žarama i Belegiš II grupe na drugim dokazima iz groblja osim urni. Naš uzorak od 120 grobova istraženih istom metodologijom obuhvaća vrijeme od gotovo šest stoljeća što omogućava praćenje pogrebnih običaja tijekom čitavog kasnog brončanog doba i doprinjet će upotpunjavanju lokalne kronologije za to razdoblje.


Trajanje projekta: 1. srpnja 2014. – 30. lipnja 2017.